banner quan he co dong

THÔNG BÁO SỐ 1441/TM-ĐT&DA V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM năm 2017

381161920276.jpg

 Thông báo số 1441/TM-ĐT&DA v/v điều chỉnh thời gian mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 

Thông báo số 1441/TM-ĐT&DA: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC